2021 m. balandį pradėta įgyvendinti jungtinės specialistų ir pacientų organizacijų komandos sukurta programa  DIABUSAS.

Atvykusi į mokyklą arba nuotoliu DIABUSAS komanda, sudaryta iš mediko ir psichologo:

  • supažindina mokyklos bendruomenę (mokytojus, administraciją, visuomenės sveikatos specialistus, bendraklasius, jų tėvus) su 1 tipo cukrinio diabeto kaip ligos specifika;
  • aptaria vaikui ir  šeimai kylančius iššūkius, susijusius su ligos valdymu;
  • suteikia žinių mokyklos pedagogams, visuomenės sveikatos specialistams, kaip suteikti būtinąją skubiąją medicinos pagalbą susidarius pavojingai vaiko gyvybei ir sveikatai situacijai;
  • pamoko, kaip teikti kasdienę vaiko priežiūrą ir pagalbą kontroliuojant gliukozės kiekį kraujyje vaikui dalyvaujant ugdymo procese;
  • suteikia informacijos, kaip apsaugoti sergantį vaiką nuo diskriminacijos dėl ligos ir patyčių mokykloje;
  • pamoko bendramokslius, kaip atpažinti, kad sergančiajam reikia pagalbos, ir kaip ją suteikti.